CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA WEBSITE

Việc sử dụng các trang mạng của Drambuie Liqueur Company Limited (dưới đây gọi là "Drambuie") phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định bên dưới. Việc sử dụng bất kỳ trong số những trang web đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này. Nếu không đồng ý với tất cả các quy định này về việc sử dụng các trang web của Drambuie, vui lòng rời website ngay lập tức.

Những điều khoản và điều kiện này, cùng với sự chấp nhận của bạn, sẽ trở thành hợp đồng giữa bạn và The Drambuie Liqueur Company Limited, một công ty liên kết ở Scotland (số SC014666), đã có văn phòng tại Springburn Bond, Carlise Street, Glasgow. G21 1EQ Scotland.

Bạn phải đủ tuổi uống rượu theo luật pháp của đất nước nơi bạn đăng nhập website này. Ví dụ, bạn phải đủ 18 tuổi ở Anh và 21 tuổi ở Mỹ. Nếu không đủ tuổi theo quy định, vui lòng rời website ngay lập tức

©The Drambuie Liqueur Company Limited 2012. Quyền tác giả trong các tài liệu trên trang web này thuộc sở hữu của Drambuie hoặc được sử dụng hợp pháp bởi Drambuie cũng như được bảo vệ bởi các điều luật về bản quyền của Vương Quốc Anh, hiệp ước bản quyền quốc tế và những quy định quyền sở hữu trí tuệ. Bạn được phép sao chép thông tin vì mục đích cá nhân nhưng có thể không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào dưới bất cứ dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Drambuie. Bạn đồng ý không xóa bỏ bất cứ thông tin xác định sản phẩm nào,thông báo bản quyền hoặc hạn chế độc quyền từ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin có trong các trang web này. Việc tải, truyền, sao chép hoặc sửa đổi dữ liệu của trang web này có thể là hành vi vi phạm quyền luật pháp thông thường và có thể trở thành chủ thể của việc kiện tụng pháp lý. Tất cả những quyền không được cấp phép tại đây đều được bảo cấp giấy phép bởi Drambuie.

DRAMBUIE, HƯƠNG VỊ CỦA SỰ KHÁC BIỆT và RUSTY NAIL là những thương hiệu của Drambuie hoặc một công ty liên kết có thể được hoặc không được đăng ký thẩm quyền tại nơi bạn đăng nhập vào website này. Ngoài ra, một số tên riêng, từ, tiêu đề, cụm từ, logo, biểu tượng, biểu đồ hoặc thiết kế được sử dụng trong trang web này có thể cấu thành tên thương hiệu hay tên thương hiệu chưa được đăng ký của Drambuie và công ty liên kết. Việc trưng bày bất cứ tên thương hiệu nào kể trên hoặc các tên thương hiệu trên trang web này không có nghĩa là giấy phép được cấp cho bên thứ ba cũng có giá trị tương tự. Tất cả những sản phẩm khác hay tên công ty, thiết bị, logo, biểu tượng, biểu đồ hoặc thiết kế được viện dẫn trên trang web này đều là tên thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và chỉ được trưng dụng theo cách có lợi cho chủ sở hữu đó và Drambuie không có chủ ý xâm phạm những tên thương hiệu đó. Sự xuất hiện hay vắng mặt của các sản phẩm, dịch vụ, các công ty, tổ chức, trang chủ hoặc các trang web khác trên website này không bao hàm sự chứng thực hay phủ nhận của Drambuie.

Tất cả thông tin (bao gồm nhưng không hạn chế các ý tưởng, kiến nghị, khái niệm hay hình ảnh) cung cấp cho Drambuie thông qua website này sẽ trở thành tài sản độc quyền của Drambuie. Bạn được bảo đảm đại diện và cam kết rằng bạn có quyền gửi tất cả các thông tin cho Drambuie. Cho nên bạn được chỉ định tất cả các quyền tương tự cho chúng tôi. Drambuie sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ giữ bí mật cũng như được toàn quyền sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào.

Thông tin, tài liệu và chức năng bao hàm trong website này bao gồm chữ, hình ảnh, liên kết hay các hạng mục khác sẽ được đề cập sau cụm từ "như là". Được phép bởi luật áp dụng ở mức cao nhất, Drambuie bác bỏ tất cả các bảo đảm, trình bày, hiểu biết, thể hiện hay ngụ ý, đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn về việc đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, mục đích thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không bị ảnh hưởng bởi virus máy tính và không vi phạm bản quyền của bên thứ ba.

Drambuie sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ sự mất mát hoặc phá hủy nào - trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt, vô ý hay hữu ý - về mặt lợi nhuận, hợp đồng, dữ liệu, ưu đãi, việc kinh doanh, dự định tiết kiệm, sự ngưng việc hay hỏng hóc máy tính do sử dụng hay can thiệp vào website này, hoạt động hay truyền dẫn của nó, virus máy tính, mất mát dữ liệu hoặc việc sử dụng website này dưới hình thức nào ngay cả khi Drambuie được yêu cầu xem xét khả năng của những tổn thất đó.

Drambuie loại trừ trách nhiệm đối với bất cứ lỗi hoặc thiếu sót nào trong hoặc từ thông tin, tài liệu và chức năng bao hàm trong trang web này trừ phi ở mức độ nào đó, những trách nhiệm này không được loại trừ bởi luật áp dụng. Được cho phép bởi luật áp dụng ở mức độ cao nhất, Drambuie từ bỏ mọi trách nhiệm cho sự sơ suất.

Drambuie không có trách nhiệm hay cam kết bất cứ trách nhiệm nào về nội dung của website/trang chủ khác được liên kết trên các trang của website này. Drambuie cũng không có trách nhiệm đối với các tài liệu siêu liên kết trên website của chúng tôi có thể dẫn tới việc hiểu lầm, không chính xác, nói xấu, đe dọa hoặc khiêu dâm hay không phù hợp các quy định theo luật áp dụng tùy từng thời điểm có hiệu lực. Việc Drambuie cung cấp một liên kết đến trang web khác không cấu thành bất cứ thẩm quyền nào của Drambuie với bạn để truy cập tài liệu được lưu trữ tại trang web đó, cũng không phải là bằng chứng của bất kỳ xác nhận hoặc phủ nhận nào bởi Drambuie đối với tài liệu tại trang web nói trên. Bạn nên yêu cầu cho phép trước khi truy cập vào bất cứ trang web nào của website Drambuie.

Drambuie điều hành trang web này từ Anh và không bảo đảm hoặc nói rằng những thông tin ở đây là phù hợp và có sẵn cho việc sử dụng tại những vùng nằm ngoài nước Anh.

Những điều khoản và điều kiện này sẽ không được điều khiển và có hiệu lực bởi luật pháp Scotland. Bạn đồng ý chấp nhận các thẩm quyền duy nhất của tòa án Scotland. Bạn có trách nhiệm tuân thủ với bất kỳ luật áp dụng nào tại đất nước nơi bạn đăng nhập vào website này.

Mọi thông tin cá nhân thu thập được từ website này bởi Drambuie sẽ được chúng tôi lưu trữ tại một máy chủ an toàn và có thể được chuyển cho các công ty khác của Tập đoàn Drambuie tại Anh. Tập đoàn Drambuie hiện tại bao gồm The Drambuie Liqueur Company Limited, và Drambuie Limited. Tại bất cứ thời điểm nào danh sách của Tập đoàn Drambuie có thể được cung cấp bằng cách gửi thư về một trong hai địa chỉ bên dưới. Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho Drambuie, bạn đã đồng ý với những quyền sử dụng đó. Đối với một số mục đích nhất định, bạn sẽ được hỏi có đồng ý hay không trước khi Drambuie tiến hành sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

The Drambuie Privacy Statement (chi tiết sau khi đăng nhập website) quy định chi tiết hơn việc sử dụng thông tin bạn cung cấp của Tập đoàn Drambuie trên trang web này.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện bên trên, vui lòng gửi email về chúng tôi tại marketing@drambuie.com hoặc viết thư về một trong hai địa chỉ bên dưới.

The Drambuie Liqueur Company Limited (Company Number SC14666)
Registered Office
Customer Service Centre
Phoenix Crescent
Strathclyde Business Park
Bellshill
Lanarkshire
Scotland
ML4 3AN

The Drambuie Liqueur Company Limited
Marketing Department
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey
TW9 2HS

Registered Office: Customer Service Centre, Phoenix Crescent, Strathclyde Business Park, Bellshill, Lanarkshire, Scotland, ML4 3AN. Registered in Scotland SC14666

©2012-15 DRAMBUIE