CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GIỚI THIỆU

The Drambuie Liqueur Company Limited và các công ty khác thuộc Tập đoàn Drambuie cam kết bảo đảm quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Tập đoàn Drambuie hiện tại bao gồm The Drambuie Liqueur Company Limited và Drambuie Limited. Danh sách đầy đủ của Tập đoàn Drambuie hiện tại sẽ được cung cấp bằng cách gửi thư về một trong hai địa chỉ bên dưới bất cứ lúc nào. The Drambuie Liqueur Company Limited và các thành viên khác của Tập đoàn Drambuie sẽ được xưng dưới dạng "Drambuie" hoặc "chúng tôi" trong suốt thông báo về chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này giải thích việc sử dụng thông tin mà Drambuie thu thập được từ bạn cũng như các bước để bảo đảm an toàn cho những thông tin đó. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng với thông tin thu nhận được bởi Drambuie từ website này hay các website khác thuộc quyền sở hữu hoặc điều hành bởi/cho Drambuie.

THÔNG TIN DRAMBUIE THU THẬP VÀCÁCH CHÚNG TÔI SỬDỤNG THÔNG TIN

Khi bạn yêu cầu chúng tôi gửi thông tin, chúng tôi có thể sẽ hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại và email liên lạc. Những thông tin này cho phép chúng tôi cung cấp những thông tin bạn mong đợi và đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi gặp vấn đề trong việc giải quyết yêu cầu, những thông tin này được dùng để giữ liên lạc với bạn.

Drambuie là chủ sở hữu duy nhất những thông tin thu thập từ website Drambuie và trên một số phương diện khác. Drambuie sẽ không bán, chia sẻ hay cho thuê những thông tin này với bên thứ ba mà không được quy định tại chính sách bảo mật này. Drambuie thu nhận thông tin từ người sử dụng của chúng tôi thông qua một số cách. Drambuie thực hiện việc lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được phù hợp với các quy định về luật bảo vệ dữ liệu.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy tính của Drambuie. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin có trực tiếp từ bạn để giám sát mạng lưới khách hàng nhằm giúp phát triển và cải tiến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như website Drambuie. Tại website Drambuie, chúng tôi sử dụng địa chỉ giao thức ("địa chỉ IP") để phân tích xu hướng, điều hành website, tra cứu hoạt động của người dùng, và tập hợp thông tin nhân khẩu học.

Chúng tôi sẽ không lưu thông tin của bạn lâu hơn cần thiết cho những mục đích trên.

Tất cả các thông tin cá nhân thu được từ website này sẽ được chúng tôi lưu trữ và sử dụng vì những mục đích dưới đây:-

(i)

Cung cấp thông tin sản phẩm (bao gồm, không có giới hạn, rượu liqueur, các loại thức uống khác và hạng mục quần áo), dịch vụ và gói tặng kèm từ những cuộc thi điều hành bởi Drambuie và cung cấp những gói tặng kèm đó, thực hiện và quản lý những dịch vụ, gói tặng kèm và những cuộc thi đó; cũng như

(ii)

Giúp Drambuie trong việc phân tích và đánh giá, để tập hợn thông tin nhân khẩu học và hiểu rõ hơn cũng như phát triển kinh doanh, bao gồm sản phẩm mới và cải tiến, gói tặng kèm, dịch vụ và các cuộc thi.

Dựa trên thông tin được cung cấp, Drambuie có thể sẽ liên lạc với bạn bằng thư, điện thoại, fax, tin nhắn và/hay thư điện tử hoặc các phương tiện liên lạc khác.

Nếu không muốn nhận tài liệu này, vui lòng đánh dấu vào ô không chọn trên biểu mẫu bảo vệ thông tin áp dụng. Sau đó, nếu bạn vẫn quyết định không muốn nhận những tài liệu này, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tới một trong hai địa chỉ bên dưới.

Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin bạn cung cấp trong trường hợp bị yêu cầu bởi luật pháp hoặc trong các tranh chấp pháp lý.

DRAMBUIE BẢO VỆTHÔNG TIN CỦA BẠN NHƯTHẾNÀO

Mạng internet không đảm bảo an toàn. Khi cung cấp tên, địa chỉ, thư điện tử và những thông tin tương tự trên Internet, thông tin của bạn có thể sẽ bị truyền ra ngoài khu vực bạn ở. Lưu ý thông tin của bạn có thể không an toàn bởi sự xâm nhập của bên thứ ba và việc cung cấp thông tin qua mạng Internet là rủi ro mà bạn phải chấp nhận.

Chúng tôi đã đưa ra những biện pháp an toàn như bên dưới trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi giữ bí mật cho thông tin của bạn và, đối với thông tin thu qua đường điện tử, sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ có mật mã bảo vệ trong một môi trường an toàn. Hệ thống máy chủ này sẽ lưu trữ thông tin của bạn như một phần dữ liệu chính của chúng tôi. Các trình tự nội bộ của Drambuie bao gồm việc bảo quản, truy cập và tiết lộ thông tin. Chúng tôi sử dụng thông tin theo những quy định trong chính sách bảo mật này và sẽ không chia sẻ với bên thứ ba nằm ngoài chính sách bảo mật này.

SỬA CHỮA/CẬP NHẬT/XÓA BỎTHÔNG TIN CÁNHÂN

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi, hoặc nếu bạn không muốn nhận thông tin từ Drambuie, chúng tôi sẽ sẵn lòng nhận thông báo viết tay từ bạn để chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp.

SỰĐỒNGÝCỦA BẠN

Drambuie sẽ không sử dụng thông tin bạn cung cấp với bất cứ mục đích nào ngoài quy định trừ phi có sự đồng ý của bạn. Nếu không đánh dấu vào ô không chọn trong biểu mẫu bảo vệ thông tin áp dụng tại thời điểm thông tin được thu nhận, bạn đã đồng ý với việc sử dụng thông tin quy định tại chính sách bảo mật này.

THAY ĐỔI

Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật trong khi website Drambuie vẫn đang hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo thay đổi trên trang để bạn nhận biết. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng thông tin của bạn với mục đích nằm ngoài quy định của chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ liên hệ bạn và thông báo để đảm bảo bạn đồng ý với cách sử dụng thông tin đó.

THÔNG TIN BỔSUNG

Drambuie có thể bổ sung thông tin bạn cung cấp với thông tin nhận được từ bên thứ ba.

CÁC LIÊN KẾT

Website Drambuie chứa đựng các liên kết đến những website khác. Tương tự, các website khác cũng có thể cho kết nối đến website Drambuie. Drambuie không có trách nhiệm về đảm bảo quyền riêng tư cho các website này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ thông báo quyền riêng tư của từng website có yêu cầu thông tin cá nhân.

COOKIES

Website Drambuie có sử dụng "cookies". Cookies là những dữ liệu nhỏ lưu trong trình duyệt web của bạn dưới dạng file text gọi là cookie.txt. Mỗi lần trình duyệt web vào một trang của website Drambuie, cookie được gửi về cho trang web đó. Có hai loại cookies được sử dụng tại website Drambuie - Session Cookies và Persistent Cookies. Cookies cho phép chúng tôi kiểm soát việc sử dụng website của bạn cũng như có thể được dùng để tùy chỉnh các thẻ khi bạn ghé thăm website. Bản thân cookies không xác định bạn là ai hoặc gửi cho chúng tôi thêm bất cứ dữ liệu hay thông tin nào về bạn. Một khi đóng trình duyệt web, Session Cookies sẽ chấm dứt. Persistent Cookies vẫn còn trong máy tính của bạn tới khi bạn chủ động xóa hoặc tới khi hết hạn. Chúng giữ những thông tin hữu dụng cho lần kế tiếp bạn vào website, ví dụ như tùy chỉnh các lựa chọn yêu thích của bạn và cải thiện trình tự vào các liên kết. Bạn có thể cài đặt trình duyệt web của mình để nhận thông báo khi một cookie được đặt trong trình duyệt đó hoặc từ chối không chấp nhận cookies. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy website Drambuie không thao tác chính xác nếu không chấp nhận cookies.

LIÊN HỆDRAMBUIE

Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm của bạn dành cho wesite của chúng tôi và chính sách bảo mật. Nếu muốn liên hệ chúng tôi với bất cứ câu hỏi hay phan nàn gì, vui lòng viết thư gửi đến một trong hai địa chỉ bên dưới.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Theo luật, bạn được quyền nhận một bản sao thông tin cá nhân hay dữ liệu cá nhân về bạn lưu trữ bởi Drambuie sau khi thanh toán 10 pound (hoặc số tiền tương tự được luật pháp quy định theo từng thời điểm). Nếu muốn nhận thông tin hay dữ liệu đó, vui lòng gửi thu cho Drambuie tại một trong hai địa chỉ bên dưới ghi rõ tên và địa chỉ của bạn cũng như cung cấp cho Drambuie những thông tin liên quan và gửi kèm một chi phiếu trị giá 10 pound (hoặc số tiền tương tự được luật pháp quy định theo từng thời điểm) thanh toán cho The Drambuie Liqueur Company Limited. Drambuie cũng sẽ, bằng văn bản yêu cầu, để chỉnh sửa, cập nhật hay xóa bỏ bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi lưu trữ trong dữ liệu của mình.

Việc sử dụng website này được quản lý bởi Các Điều Khoản Đăng Nhập của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân lưu trữ bằng việc gửi thư về một trong hai địa chỉ của Drambuie bên dưới.

The Drambuie Liqueur Company Limited
Customer Service Centre
Phoenix Crescent
Strathclyde Business Park
Bellshill
Lanarkshire
Scotland
ML4 3AN

The Drambuie Liqueur Company Limited
Marketing Department
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey
TW9 2HS

Registered Office: Customer Service Centre, Phoenix Crescent, Strathclyde Business Park, Bellshill, Lanarkshire, Scotland, ML4 3AN. Registered in Scotland SC14666

©2012-15 DRAMBUIE